Både instruktörsprogram och fortbildningskurser

Instruktörsprogrammet är sammansatt av flera fristående delar som du anmäler dig till en i taget. Du kan därför välja att gå enskilda moduler som fristående fortbildning även om du inte är intresserad av hela utbildningen. För att bli godkänd på programmet krävs dock att du deltagit och blivit godkänd på alla ingående delar.

Hela programmet

Instruktörsprogrammet består av 6 olika kursmoduler samt en omfattande praktisk träningsdel som löper över ett år parallellt med kursmodulerna. Den praktiska träningen består både av träningstekniksuppgifter som utförs med egen häst men även några uppgifter där man undervisar andra. För att bli godkänd på programmet så krävs att du genomfört och blivit godkänd på alla praktiska uppgifter i träningsdelen samt deltagit i kursmodulerna.

Kursmodulerna som fristående fortbildning

Modulerna går att delta i som del i instruktörsprogrammet men även som fristående fortbildning. De ges utspridda över läsåret och har omfattningen av en utökad helgkurs.