Instruktörsprogrammet

Programmet utgörs av en praktisk träningsdel som löper över ett års tid samt 6 fristående kursmoduler. Se separat sida för information om modulerna. Du har garanterad plats på modulerna om du går den praktiska träningsdelen, men köper dem separat, så att du kan gå programmet i din egen valda takt.

Praktisk träning

Den praktiska träningsdelen ges över ett års tid och innehåller ca 25 uppgifter som man filmar och får coachning på helt på distans. Du kan välja mellan att få din återkoppling via kursdeltagarnas gemensamma forum eller helt privat. Träningen består både av träningstekniksuppgifter som utförs med egen häst men även några uppgifter där man tränar på att undervisa andra. För att bli godkänd på den praktiska delen så är förståelse och förmåga att analysera sina träningspass viktigare än att det praktiska utförandet är felfritt.

Instruktörer

Huvudansvarig för programmet är Carolina Fransson som har en beteendevetenskaplig utbildningsbakgrund samt 15 års erfarenhet av att arbeta som belöningsbaserad instruktör med hästinriktning. Det är Carolina som undervisar på den praktiska träningsdelen. Flera av kursmodulerna kommer att hållas av djurtränaren och beteendeanalytikern Eva Bertilsson som är en mycket uppskattad och anlitad lärare och föreläsare såväl här i Sverige som internationellt. Vid ett par av modulerna kommer även andra inbjudna lärare att dyka upp för att undervisa inom sina specialområden.

Förkunskaper

Både kursmodulerna och den praktiska delen förutsätter att du har goda grundkunskaper i belöningsbaserad träning. Du har tränat några år och har troligen erfarenhet av att träna belöningsbaserat med mer än en individ (du har kanske till och med erfarenhet av att träna även med andra djurarter). Hästen som du gör den praktiska delen tillsammans med behöver vara lugn och tillfreds i träningspassen samt ha en ordentlig repertoar med belöningsbaserat tränade beteenden. Både du och hästen måste med andra ord vara väl igenom ”cross-over-fasen” för att du ska kunna tillgodogöra dig innehållet på programmet. Är du osäker på om du har tillräckliga förkunskaper så är du välkommen att kontakta oss.

Träningsinriktning

Belöningsbaserad träning kan se lite olika ut beroende på vilken ”träningsdialekt” man har och det är viktigt att du som kursdeltagare trivs med just vårt sätt att träna och lära ut belöningsbaserad träning. Läs mer under vår inriktning. Du är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om detta.

Kostnad och anmälningsvillkor

Den praktiska delen kostar 12 000 kr inkl. moms (rabatt ges under första läsårets kursstarter). Obs! Modulerna köps separat så kostnad för dessa tillkommer.

Anmälan är bindande och betalas i sin helhet även om du av olika orsaker inte vill eller kan fullfölja kursen under året. Du kan dock i samråd med din lärare ta en träningspaus om du skulle behöva det och göra klart resterande delar nästkommande läsår.

Vi samarbetar med Payson för våra kursbetalningar. Detta gör att du efter godkänd kreditprövning även har möjlighet att teckna ett delbetalningsavtal.

Anmälan

Den praktiska träningsdelen som startar den 15 september 2021 är fullbokad. På grund av stort intresse för programmet så planerar vi att erbjuda en ny kursstart redan under vårterminen 2022.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev så att du får information inför nästa kursstart!