Kursmodulerna

Instruktörsprogrammets kursmoduler är öppna både för dig som vill gå hela programmet och för dig som vill gå dem som fristående fortbildning. De blir intensiva och kommer att ha omfattningen av en utökad helgkurs. Vi kommer eventuellt att försöka hålla ”den tvåbenta delen av ekipaget” på plats i Stockholmstrakten till våren medan övriga moduler hålls helt på distans.

Läsåret 2021/2022

Datumen uppdaterade 13/12-2021

  • 18 + 21-22 augusti: Sömlösa träningspass (Eva Bertilsson)
  • 29 september + 2-3 oktober: Hanteringsträning (Eva Bertilsson)
  • 18-20 februari: Kompletterande kompetenser (Marie Eisersiö, Stephanie Edlund, Carolina Fransson med fler)
  • 13 april (kväll) + 29 april-1 maj: Beteendeanalys (Eva Bertilsson och Carolina Fransson)
  • 20 april (kväll) + 10-12 juni:  Att lära ut (Eva Bertilsson)
  • Augusti: Cross over-ekipaget (Flera lärare)

För ökad flexibilitet så görs anmälan och betalning till varje modul för sig. Undantaget ”Beteendeanalys” och ”Att lära ut” som bokas tillsammans. Kostnaden varierar mellan 2500 kr och 3000 kr per modul.

Förkunskaper

Kurserna förutsätter att du har goda grundkunskaper i belöningsbaserad träning. Du har tränat några år och har troligen erfarenhet av att träna belöningsbaserat med mer än en individ (du har kanske till och med erfarenhet av att träna även med andra djurarter).

Modul 1 – Sömlösa träningspass

Hur ser ett prefekt träningspass ut för dig? Vill du få effektiv träning med en glad och avspänd häst där alla passets delar flyter sömlöst över i varandra? Genom att bli bra på att observera sin häst och de små detaljerna i situationen och genom att strukturera träningen så att hästen hela tiden tydligt är på väg mot nästa belöning, så ökar chanserna till ännu fler ”drömpass”.

I den här kursen guidar Eva Bertilsson oss igenom passets olika delar och hjälper oss att upptäcka hur riktigt små detaljer kan göra väldigt stor skillnad i träningen. Kursen utgör inledningen på vårt instruktörsprogram men det går även fint att gå den fristående för dig som tränat belöningsbaserat lite längre. ”Sömlösa träningspass” består av en inledande föreläsning på kvällen den 18 augusti och sedan två kursdagar på helgen den 21-22 augusti.

OBS! Kursdatumet för 2021 är redan förbi men vi planerar att ge modulen igen under hösten 2022.


Modul 2 – Hanteringsträning

Den här kursen riktar sig i första hand till instruktörer/blivande instruktörer som vill kunna erbjuda sina kunder förebyggande eller åtgärdande hanteringsträning. Men även den ambitiösa hästägaren som vill djupdyka i olika träningsupplägg för omvårdnadssituationer är välkommen.  

Under kursen tittar vi på olika strategier som är användbara i situationer där hästen kan reagera med rädsla och undvikandebeteenden samt övar på träningsprocedurer där hästen får styra hela processen och resonerar kring hur vi kan minimera de negativa effekterna de gånger obehag eller tvång är oundvikligt.

OBS! Kursdatumet för 2021 är redan förbi men vi planerar att ge modulen igen under hösten 2022.


Kursinformation och anmälningslänkar inför de 6 modulerna publiceras undan för undan här på sidan.